Sosyal Medya Hesaplarımız

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Nedir?

Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dahil olmakla birlikte Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve en az üç yıldır faaliyetlerini sürdüren gerçek ya da tüzel kişilere tanınan bir statüdür. Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi izlenebilir olan, mali yeterlilik ve çeşitli emniyet ve güvenlik standartları bulunan, kendi otokontrolünü yapabilen güvenilir firmalara tanınan gümrük kolaylıkları ve imtiyazları sağlayan uluslararası bir statüdür.

 

YYS’nin getirdiği kolaylıklardan bazıları şöyle, yerinde gümrükleme, izinli gönderici, teminatlı işlemlerde kısmı teminat verebilme, eksik belgeyle beyanda bulunabilme, vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme, daha az belge kontrolü ve muayene vb.

 

YYS Başvurusunda İstenen Belgeler;

 

• Başvuru Formu,
• Soru Formu,
• Adli sicil belgeleri / beyan formları,
• T.C uyruklu ve/veya Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar için resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri,
• Varsa, sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar için imzalı Beyan Formu,
• Borcu yoktur belgeleri,
• Vergi borcu olmadığını gösterir yazı,
• SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı,
• Mali durumunu gösteren YMM Raporu,
•ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları.