Sosyal Medya Hesaplarımız

Sahte Src belgesi nasıl anlaşılır?

Karayolu taşımacılığı kapsamında yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesine SRC belgesi denir.

Src belgesi veren kurumların yanı sıra, sürücülere sahte src belgesi vaadinde bulunan bazı kimselerde mevcuttur ve bu sahte src belgeleri ile bazı sürücüler maalesef ki iş başvuruları, sözleşmeler ve çeşitli tesislere girişler yapmaktadır.

Bilinmelidirki sahte src belgesi ile araç kullanan sürücüler ve bu belgelerin teminini sağlayan kişilere çok ağır cezalar verilmektedir.

Sahte SRC belgesi nasıl anlaşılır?

Bir src belgesinin sahte olduğunu anlamak için kurumların sürücülerden E-devlet üzerinden “Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme” ekranı üzerinden alacakları barkodlu çıktıyı temin etmelerini istemeleri gerekmektedir.

İlgili personelin bu çıktı üzerinde bulunan barkod numarasını https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama sayfasına girerek ya da mobil app üzerinden çıktı üzerindeki barkodu okutarak belgenin doğrulamasını yapması gerekiyor.

Aksi halde çıkarılan Src kimlik kartları, src belgeleri üzerinden sahte olduğunu anlamak oldukça zordur.