Fahri trafik müfettişinin kesebileceği ceza maddeleri

Paylaş

Trafik müfettişliği sürücülerin polis kontrolü olan yerlerde kurallara uyması, herhangi bir denetleme olmadığı yerde ise kural ihlalleri yapması dolayısıyla ihtiyaç duyularak 1997 Karayolları Trafik Yasası’na eklenmiştir. Çeşitli istenen kriterlere uyan vatandaşlar bir eğitime tabi tutularak gönüllü trafik denetçisi yani Fahri trafik müfettişi oluyorlar ve trafikte gördükleri ihlaller ile ilgili tutanak tutuyor ve emniyete bildiriyorlar, sürücüler bu tespitler doğrultusunda trafik cezalarıyla muhattap oluyorlar.

Bu sebeple polis olsun olmasın, eds (elektronik denetleme sistemi) olsun olmasın trafik kurallarına uyalım, şerit izleme, değiştirme kurallarına uyalım, trafik ışığı ve diğer tüm trafik işaret ve işaretçilerine uyalım, aksi takdirde bizi izleyen gözlerin bize ceza yazabileceğini unutmayalım.

Fahri trafik müfettişinin kesebileceği ceza maddeleri;

46/2-b

Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte seyreden araçların geçişini beklememek.

46/2-c

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.

46/2-d

Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek.

46/2-e

Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçların dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememeleri.

47/1-b

Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak.

47/1-c

Trafik işaret levha, cihaz ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak.

52/1-d

Kol ve gurup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak.

53/1-a

Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-b

Sola dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-c

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-d

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek.

54/1-a

Geçme kurallarına riayet etmemek.

54/1-b

Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek.

55

Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması.

56/1-a

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak.

56/1-b

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında geçişi zorlaştıran durumlarda ve dağlık ve dik yokuşlu yollarda karşılaşma hallerinde geçişi zorlaştırmak.

56/1-c

Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek.

56/1-e

Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamamak.

57/1-a

Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemek.

57/1-b

Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek.

57/1-c

Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakinin sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi.

57/1-d

Işıklı trafik cihazları izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek.

57/1-e

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak.

57/1-f

Aksine bir işaret bulunmayan kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek.

58

İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek.

59

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklama ve park etme kural ve yasaklarına riayet etmemek.

60/1-a

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak.

60/1-b

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin .bulunduğu yollar hariç)duraklamak.

60/1-c

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak.

60/1-d

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak

61/1-e

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak,

60/1-f

Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak.

60/1-g

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak

60/1-h

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak.

61/1-a

Duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etmek

61/1-b

Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek

61/1-c

Geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek

61/1-d

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek

61/1-e

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etmek

61/1-f

Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek.

61/1-g

Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek.

61/1-h

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek.

61/1-ı

İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek.

61/1-j

Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek.

61/1-k

Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek.

61/1-l

Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek.

61/1-m

Belirli  kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek.

61/1-n

Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek.

61/1-o

Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek.

64/1-a/1

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak.

64/1-a/2

Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken, yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak.

64/1-a/3

Kuyruk ışıklarını, uzağı ve yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak.

64/1-b/1

Sis ışıklarını, sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak.

64/1-b/2

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak.

64/1-b/3

Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek.

64/1-b/4

Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları devamlı süratle yakmak.

64/1-b/5

Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak.

64/1-b/6

Sadece park lambaları ile seyir etmek.

65/1-a

Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak.

65/1-f

Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. (Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek kısmından yazabileceklerdir.)

65/1-g

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, ve akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.

65/1-h

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek.

65/1-ı

Aracı, sürücünün görüşüne engel olacak, sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek.

65/1-j

Gerekli şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek.

66

Bisiklet, motorlu bisiklet, ve motosikletleri kurallara uymadan sürmek.

67

Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasında çıkarken, duraklarken veya park yaparken, sağa ve sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymaması.

72

Ses, müzik görüntü ve haberleşme cihazlarının şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak.

73

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak, araçlardan bir şey atmak ve dökmek, seyir halindeyken telefonla görüşmek.

74

Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek.

75

Okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları, okul taşıtı sürücülerinin DUR işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları.

76

Demiryolu geçitlerinde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli DUR işaretine riayet etmemek, bariyer varken geçide gitmek, kontrolsüz geçiş yapmak.

77/1-b

Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak.

77/1-c

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek.

78/1-a

Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak.

78/1-b

Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması.

81/1-a

Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak.